Domov
Objave
Informacije
Povezave

PREGLED IN PREIZKUS DELOVNE OPREME

V okviru dejavnosti podjetja opravljamo tudi preglede in preizkuse delovne opreme.

V skladu z veljavno zakonodajo mora delodajalec te preglede izvajati najmanj na 36 mesecev oz. v rokih, ki jih določi proizvajalec stroja ali naprave.

Če še nimate opravljenega pregleda in preizkusa delovne opreme ali vam veljavnost le tega poteče, nam sporočite.

Zagotavljamo vam cenovno ugodno in kakovostno opravljeno storitev.