Domov
Objave
Informacije
Povezave

Varstvo pri delu

OCENA TVEGANJA

  • Izdelava in revizije Ocen tveganja in priprava Izjave o varnosti

PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREME
 
USPOSABLJANJE IN PREIZKUSI ZNANJA  (IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU)

  • Usposabljanje in preizkusi znanja za varstvo pri delu
  • Usposabljanje in preizkusi znanja za varno delo z azbestom

 
POOBLAŠČENA SLUŽBA ZA IZVAJANJE NALOG VZD

  • Izvajanje nalog pooblaščenega strokovnega delavca za VZD

 
VARNOSTNI NAČRT (GRADBIŠČA)
 
KOORDINACIJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA GRADBIŠČIH

Varstvo pred požarom

OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI
 
POŽARNI RED

  • Izdelava požarnih redov s prilogami

EVAKUACIJSKI NAČRT
POŽARNI NAČRT
 
IZRAČUN ŠTEVILA GASILNIKOV

  • Izračun potrebnih gasilnikov, razporeditev gasilnikov, dobava in montaža

 
USPOSABLJANJE IN PREIZKUS ZNANJA (IZPIT IZ VARSTVA PRED POŽARI)
 
NADZOR NAD UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM